نماد پا در دفینه یابی :

با توجه به نظر کارشناسان راد فلزیاب  با داشتن انواع دستگاه فلزیاب تصویری این نماد یکی از نماد های سخت دنیای باستانی میباشد که تفسیر و ازرمزگشایی آن عوامل محیطی بستگی دارد  این نماد میتواند به صورت مختلفی در طبیعت و بر روی هر سنگی ممکن است یافت شود که اطلاع از چند قبر میدهد که مخصوص افراد ثروت مند بوده یا ارامگاه پیشوایان مقدس دینی بوده.

راد فلزیاب
راد فلزیاب

برای تفسیر دیگری از نماد پادر دفینه یابی شما باید توجه کنید که در این صورت باید دو پا مخالف همدیگر را نشان دهد شما باید فاصله بین دو پا را اندازه گرفته و به اندازه همان از هر بار از یک سمت جلو حرکت کنید تا به یک سنگ یا خاک مشکوک برسید البته تفسیر این چنین نمادی به محیط اطراف و رودخانه در اطراف نماد بستگی دارد اگر در فاصله نزدیکی نمای چشمه وجود داشته باشد شما راه درازی را تا رسیدن به دفینه اصلی در پیش خواهد داشت و هدف نهایی درباره اول پیدا خواهد کرد دفینه فرعی و گمراه کننده می باشد که بعضاً این دفینه ها دارای طلا های مخوف موجب می باشند.

محیطی که نماد ردپا در آن دیده می شود مهم است مثلا:

  1. نشان ردپا در غار اگر در سقف باشد وردپای راست هم باشد به معنی خطر در ادامه می باشد( مانند تله وزنی)
  2. اگرردپای چپ باشد و درسمت راستش یه جوغن باشه این مورد انحرافی می باشد.
  3. اگر نماد پا بصورت فرو رفته باشد به خاک اشاره دارد.
  4. اگر بصورت برجسته باشد، به سطح خاک و محیط اطراف اشاره دارد.
  5. اگر به همراه نماد پا  جوغن مخروطی دیده شود اشاره به چاهی می کند.

 

راد فلزیاب
راد فلزیاب

ضمنا اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یک یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در اینصورت ۴۰ الی ۷۰ قدم و در مواردی هم می توان ۱۱۱ قدم به سمت جلو برویم و یقینا یک گنجینه وجود دارد مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد.علامت و نشانه در گنج یابی و دفینه یابی .
شایان ذکر است، یافتن رد پا در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیر زمین، بصورت بالا محاسبه نمی گردد و بسته به محل و طرز قرار گرفتن و نیز علائم موجود در کنار یا داخل آن، تعبیر و تفسیر مخصوص به خود دارد.
و آخر اینکه چنانچه در داخل کف پا علامت ضربدر یا بعلاوه و یا حتی یک نقطه یا سوراخ وجود داشت ، هدف در زیر آن است.