نمادسرسرباز دردفینه یابی سر سرباز در دفینه دقت کنید در بعضی موارد دیده شده که نماد نیم رخ سرباز به عنوان حفره پلمپ شده و خزانه می باشد. راد فلزیاب معتبر ترین شرکت خرید و فروش فلزیاب در ایران . هر کجا که این نماد را مشاهده کردید باید در جستجوی حفره مسدود شده در مقابل دید سرباز باشید. پشت پلمپ خزانه ای می باشد که اموال دولتی از قبیل ابزار آلات جنگی و سکه های فراوان درون آن جای داده شده است. به این نکته توجه داشته باشید که نماد سرباز بدون تله دفینه نمی باشد چون سرباز به معنای محافظ و وظیفه محافظت از دفینه را دارد. پس در هنگام کاوش این نماد بسیار محتاط باشید.

راد فلزیاب
راد فلزیاب

نمادسرسرباز دردفینه یابی در دفینه های وزیری برای آثارشناسی دفینه از نمادهایی استفاده می شد که بهترین مفهوم را داشته باشد تا بازماندگان وزیر و یا پادشاه حتی بعد از مرگ آنها بتوانند با رمز و رموزی که داشتند به دفینه خود دسترسی داشته باشند.

سر سرباز در آثارشناسی دفینه یعنی نگهبان ،یعنی هر جایی که سر سرباز یا تندیس کامل سرباز دیده شده چه با کلاه و نیزه و چه بدون نیزه و فقط سردیس باید به دنبال یک ورودی باشیم .

ورودی ای که آن سرباز از آن مراقبت میکند و معمولا پشت سرباز قرار میگیرد یعنی برخلاف نگاه سرباز. نوع پوشش سرباز نشان از دوره های تاریخی مختلف دارد و بیانگر تاریخ و صاحب آن دفینه میباشد.

پیشنهاد می شود مقاله فلزیاب تصویری را نیز مطالعه بفرمایید .

البته وجود تندیس سرباز به ویژه هخامنشی در استان فارس و اصفهان و در اطراف شهر پارسه و تخت جمشید نشان دهنده مسیر تخت جمشید بوده و بر مطلب بالا صدق نمی کند..

راد فلزیاب
راد فلزیاب

سنگ نگهبان و دفینه :

دقت کنید سنگهای نگهبان اغلب در شیب دیده میشوند.
اگر متصل به دیواره ای از صخره و کوه بود یعنی هدف و استارت کار در نزدیکی خودش نهایت در پنج متری است.

 دقت کنید سنگهای نگهبان با توجه به محیط قرارگیری تفسیر میشوند.