نشان چشم در دفینه یابی ، این نماد یکی از پر رزم راز ترین نما د های دنیای باستان میباشد برای تفسیر ای نماد در جهت نگاه چشم حرکت کنید کتاب نمادی دیگر برسید نماز دیگر ممکن است از بین رفته باشد یا کمی فرسوده شده باشد اما شما می توانید با یک بررسی دقیق آن را پیدا کنید توجه داشته باشید که اگر در اطراف نماد رودخانه و چشمه وجود داشته باشد شما باید در جهت شمال رودخانه حرکت کنید و اگر برای شما محدود می باشد از یک دستگاه حفره یاب و فلزیاب استفاده کنید و مسیر کنار رودخانه را مورد بررسی قرار دهید شما باید مسیر کنار رودخانه را آنقدر کنید تا به یک پلمپ ساروجی برسید اما این پل ممکن است دارای تله ها طلسمات مرگباری برای کاوشگر باشد با رعایت اصول ایمنی را باز کرده اگر پلمپ دارای طلسمی آدله بود باید از یک موکل دفینه برای باطل کردن طلسم استفاده نمود.

نشانه چشم در گنج یابی : از نماد چشمی که در روزگارمان از آن استفاده می کنیم.

استفاده اش به تاریخ های بسیار دوری بر می گردد.

استفاده ی امروزی آن به شکل چشم نظر می باشد.

در خیلی از تمدنها و دین ها جایگاه مهمی پیدا کرده بود.

در افسانه مصر قدیم،  مسیحیت ، مسلمانی،نشان چشم در دفینه یابی  به معنای دیده شدن و فهمیدن همه چیز توسط خدا نیز می باشد.

ما باید در مورد چشم هایی که در سنگ های ثابت و یا در سنگ قبر وجود دارند بحث کنیم.

به صورت دقیق باید اطرافش را جستجو کرد.

مفهوم  نشانه چشم در دفینه یابی و گنج یابی بسیار متعدد است

و وجود چشم به همراه نماد دیگر معنای و مفهوم خاص خود را دارد.

مثلا اگر چشم در حال تماشای نقطه ای بود به سمت آن نقطه بروید

و در پی یافتن سنگی خاص یا نشان ای خراب شده بگردید تا آن را بیابید.

اگر نشانه چشم در داخل غار بود یعنی دقت فراوان کنید

و حواستان را جمع کنید(خطری در غار وجود دارد)