سنگ درویش درقدیم چه کاربردی دارد؟ سنگ درویش در برخی موارد شبیه به سنگ های نگهبان میباشد واز این رو کاوشگران سنگ نگهبان را با سنگ درویش اشتباه میگیرند. معماری سنگ درویش ونگهبان و سایرموارد فرق دارد و بسیار شبیه به تندیس انسان میباشد و دلیل اصلی نامگذاری درویش این موضوع است. راد فلزیاب معتبر ترین شرکت خرید و فروش فلزیاب تصویری در ایران .

راد فلزیاب
راد فلزیاب

این سنگ مستقیم به هدایا اشاره میکند سنگ های درویش گاهی به شکل نیم تنه انسان و یا بصورت نشسته نیز پیدا میشوند معمولا این سنگ ها در شب دیده میشوند و در مقابل ابادی وجود دارند.

سنگ درویش در برخی موارد شبیه به سنگ های نگهبان می باشد از این رو بسیاری از کاوشگران سنگ نگهبان را با سنگ درویش اشتباه می گیرند.

معماری سنگ درویش و نگهبان و سایر موارد فرق دارد و بسیار شبیه به تندیس انسان می باشد و دلیل اصلی نامگذاری درویش این موضوع است.

این سنگ مستقیم به هدایا اشاره میکند. سنگ های درویش گاهی به شکل نیم تنه انسان و یا بصورت نشسته نیز یافته می شود. معمولا سنگ های درویش در شیب دیده می شوند و در مقابل آنها آبادی وجود دارد.

در زمان های قدیم بر پایه اعتقادات مردمان برای قبور اموات خود سنگ های نگهبان قرار می دادند.سنگ های نگهبان به شکل های متفاوتی حکاکی می شدند و اغلب به شکل حیوانات و یا انسان دیده می شود. هر کدام از این سنگ درویش مرتبط با اعتقادات و دوره های باستانی مختلف می باشد و باهم تفاوت دارند.

راد فلزیاب
راد فلزیاب

سنگ نگبان درچه صورتی دارای دفینه است ؟

  • اگر متصل به دیواره ای از صخره وکوه بود یعنی هدف و استارت کار در نزدیکی خودش نهایت در پنج متری است
  • این سنگ ها اغلب در شیب دیده می شوند
  • اگر سنگ نگهبان با شکل سگ ببینید یعنی نگهبان قبرستان
  • اگر این سنگ با شکل انسان باشد برای موارد مهم بکار میرفت
  • اگر در یک محیط مقدس وجود داشته باشد به معنی نگهبان یک مقبره یا نگهبان مکان مقدس می باشد
  • اگر در کنار یک قلعه و با ظاهر یک سرباز دیده شود به احتمال قوی نگهبان خزانه حکومتی
  • پشت وجلوی سنگ های نگهبان معمولا مهم میباشد
راد فلزیاب
راد فلزیاب

گاهی تندیس های انسانی یک حاکم منطقه به رسم یادبود ایجاد میشد که ربطی به این مورد ندارد و کاملا فاکتورهای محیطی سنگهای نگهبان متفاوت هستند.